OLDOM

Produkujemy całe, kompletne ślimaki mieszające, do wozów paszowych poziomych wszystkich marek, oraz pióra ślimaka do naprawy paszowozu do samodzielnego montażu bez konieczności wyciąganie ślimaka z wozu paszowego

Płaty ślimaka paszowozu wykonane są ze stali zbrojeniowej o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie o grubości 12 lub 15mm.

Regeneracja ślimaka polega na przyspawaniu płatów do rury-rdzenia poziomego. Naprawa wału ślimakowy paszowozu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani też  demontażu ślimaka, i może być przeprowadzona przez doświadczonego spawacza bezpośrednio w gospodarstwie. Wóz paszowy nie musi być unieruchomiony na wiele dni, ponieważ ślimak paszowozu może być naprawiany etapami.

Możemy wykonać obmiar ślimaka na miejscu w gospodarstwie, oraz dostarczyć zamówione płaty.

PASZOWOZY